Avui81
Mensual2754
Visites141925

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

Fauna invertebrada

 

La fauna invertebrada del parc encara és força desconeguda. Ja es disposa, però, dels catàlegs preliminars dels lepidòpters ropalòcers (papallones diürnes), dels ortòpters (saltamartins i llagostes) i dels mol•luscs (cargols i llimacs).

Els mostreigs de camp per a l’elaboració del treball “Contribució al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (Principat d’Andorra)“ es realitzaren durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2008 i 2009, i van permetre identificar 19 espècies, distribuïdes en 4 famílies. Aquí s’inclouen espècies amenaçades com la podisma dels Pirineus (Cophopodisma pyrenaea), la llagosta xerricosa (Psophus stridulus) i l’arcíptera bigarrada (Arcyptera fusca).

 

Somereta de muntanya (Ephippiger ephippiger) (Jordi Dalmau-BIOCOM)

 

Les dades obtingudes a l’estació del parc de la xarxa BMSAnd (Butterfly Monitoring Scheme Andorra), que entrà en funcionament l’any 2006, juntament amb els resultats d’algunes prospeccions intensives específiques realitzades durant els mesos de juliol, agost i setembre d’aquest mateix any, han permès identificar un total de 79 espècies de papallones diürnes, xifra que equival al 50,64% de les presents a Andorra, repartides en 5 famílies. Convé destacar la presència de Pyrgus cirsii, Parnassius apollo, Euchloe simplonia i Euphydryas aurinia, així com de diverses espècies lligades principalment a la muntanya subalpina: Lycaena tityrus, L. hippothoe i diversos representants del gènere Erebia. Podeu descarregar un primer llistat, elaborat l’any 2006, d’aquest grup faunístic: “Llista preliminar dels ropalòcers del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”. En breu, però, estarà disponible una nova versió actualitzada.

  

Inachis io (Jordi Dalmau-BIOCOM)

   

Aglais urticae (Margareth Baró)

  

En referència al “Catàleg preliminar dels mol•luscs del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”, es dugueren a terme diverses prospeccions específiques repartides des del 5 de maig de 2007 fins al 12 d’agost de 2008. En total s’identificaren, a l’interior o a la perifèria immediata de l’àrea protegida (l’àrea d’estudi, però, incloïa una àrea major), 16 espècies. Els resultats d’aquest treball van permetre constatar la presència de diversos tàxons d’interès especial, ja sigui perquè únicament han estat detectats, a escala andorrana, dins l’àrea d’estudi, o per la seva àrea de distribució limitada (endemismes pirinencs o de distribució eminentment pirinenca) o pel seu estat de conservació. El primer grup inclou l’espècie Chondrina bigorriensis, mentre que en el segon es compten els següents tàxons: Abida secale andorrensis, Abida pyrenaearia, Chondrina bigorriensis, Deroceras levisarcobelum, Arion molinae, Pyrenaearia parva, que també es considera amenaçada,iBythinella brevis andorrensis.

 

 Lehmania marginata (Jordi Nicolau-BIOCOM)

   

  Abida pyrenaearia  (Jordi Nicolau-BIOCOM)


Podeu descarregar l'article "Contribució al coneixement de la fauna invertebrada del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa: catàlegs preliminars dels lepidòpters ropalòcers, els ortòpters i els mol·luscs", publicat al número 6 de la Revista del CENMA (primer semestre de 2011).

 

Fauna vertebrada

 

La primera aproximació al catàleg de fauna vertebrada de l’àrea del Comapedrosa, que inclou el Parc Natural i àrees adjacents, incloïa, tenint en compte els tàxons de presència segura i els de presència probable, 143 tàxons. Això correspon aproximadament al 75% del total d’espècies citades a Andorra. A continuació es mostra el número d’espècies (entre parèntesis) per categoria taxonòmica: peixos (4), amfibis (5), rèptils (8), ocells (93) i mamífers (33). Aquesta primera aproximació al catàleg faunístic ja citava nombrosos tàxons d’interès comunitari, alguns d’ells amenaçats. Aquest és el cas d’amfibis com el tritó pirinenc (Calotriton asper) o rèptils com la serenalla pallaresa (Iberolacerta aurelioi), saure descobert l’any 1994, exclusiu d’una reduïdíssima àrea pirinenca i veritable protagonista faunístic del parc. Podeu descarregar l’article “Amfibis i rèptils del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”, publicat al número al número 4 (març 2013) de la revista Rastres.

 

  

 Tritó pirinenc (Calotriton asper) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

Serenalla pallaresa (Iberolacerta aurelioi) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

  

Entre els ocells destaquen rapinyaires com el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el voltor (Gyps fulvus), l’astor (Accipiter gentilis), l’esparver (Accipiter nisus), l’aligot comú (Buteo buteo), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), el xoriguer (Falco tinnunculus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i, com a espècie present principalment durant els períodes migratoris, l’aligot vesper (Pernis apivorus). A l’estatge alpí trobem la perdiu blanca (Lagopus muta), la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) i, de presència irregular, el pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis), mentre que als boscos subalpins viuen el gall de bosc (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el picot negre (Dryocopus martius) i la merla de pit blanc (Turdus torquatus). Altres espècies d’interès, ja siguin nidificants o no, detectades a l’interior del parc, són la perdiu grisa (Perdix perdix hispaniensis), el duc (Bubo bubo), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el pela-roques (Tichodroma muraria), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), l’aigüerola (Cinclus cinclus), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), l’escorxador (Lanius collurio) i el lluer (Carduelis spinus). Si voleu conèixer l’àrea de distribució de les espècies presents a l’àrea protegida durant el període reproductor, podeu descarregar el “Atles del ocells nidificants del Parc Natural”. Alhora, també està disponible el “Estudi de la migració postnupcial d’ocells passeriformes pel Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”.

 

Trencalòs (Gypaetus barbatus) (Josep Argelich-BIOCOM)

 

Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

Mussol pirinenc (Aegolius funereus) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

  

En referència als mamífers, al parc viuen espècies tan emblemàtiques com la marmota (Marmota marmota), el talpó de tartera (Chionomys nivalis), el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus), l’isard (Rupicapra pyrenaica), el cabirol (Capreolus capreolus), el mufló (Ovis ammon), l’ermini (Mustela erminea), la marta (Martes martes) i el gat fer (Felis sylvestris). Podeu descarregar el “Atles preliminar dels micromamífers del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”, així com la memòria del treball “La comunitat de ratpenats al P.N. del Comapedrosa. Campanya 2008, realitzat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

 

 Grup d’isards (Rupicapra pyrenaica) a la capçalera de la vall de Comapedrosa (Jordi Nicolau-BIOCOM) 

 

Cabirol (Capreolus capreolus) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

 

Ermini (Mustela erminea) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

  

Alhora, també podeu obtenir el fulletó “On observar fauna”, que recull alguns dels indrets més interessants per descobrir la fauna vertebrada del parc.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates