Avui83
Mensual2756
Visites141927

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

Hàbitats

  

Des d’un punt de vista fitogeogràfic, el parc presenta elements pertanyents a dues de les grans regions d’Europa occidental, la bòreo-alpina i l’eurosiberiana. Es poden diferenciar tres estatges de vegetació, des de les cotes inferiors a les superiors: montà, subalpí i alpí. El primer presenta una flora típica de la regió eurosiberiana, mentre que els dos últims ho són de la bòreo-alpina.

 

Mapa dels hàbitats principals del Parc Natural, elaborat a partir del Mapa Digital dels Hàbitats d’Andorra a escala 1.25.000 del Centre de Biodiversitat (IEA). En aquest mapa, així com en el següent, els límits de l’espai protegit es mostren en color vermell, i cada quadrat representa una superfície d’1 Km quadrat

 

La presència d’hàbitats forestals està limitada a la meitat meridional de l’àrea d’estudi. La majoria corresponen a pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i de pi negre (Pinus uncinata), incloses algunes pinedes d’aquesta darrera espècie sobre substrat calcari, hàbitat que es considera de conservació prioritària a Europa. També trobem, de forma més o menys localitzada, boscos mixts d’avet (Abies alba) i pi negre, bosquines d’avellaners (Corylus avellana) i un bedollar de beç pubescent (Betula pubescens), l’únic bosc d’aquesta espècie que hi ha a Andorra. 

 

Foto 20Pineda de pi roig (Pinus sylvestris) de la part baixa del camí del refugi de Comapedrosa (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

  Fulles d’avellaner (Corylus avellana) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

Fulles avet Avet (Abies alba) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

 Fulles de beç pubescent (Betula pubescens) (Jordi Nicolau-BIOCOM)

  

A cotes superiors dominen les formacions arbustives (matollars de ginebró -Juniperus communis nana- i boixerola -Arctostaphylos uva-ursii-, abarsetars -Rhododendron ferrugineum- i matollars nans de nabius -Vaccinium myrtillus-) i, sobretot, les formacions herbàcies d’alta muntanya, ja siguin gespets de Festuca skia o prats de Festuca airoides, Nardus stricta o Carex curvula. Altres formacions herbàcies alpines, però majoritàriament limitades a les rodalies de l’extrem sud-oest de l’àrea d’estudi, a la capçalera de Comallempla, són els prats de Kobresia myosuroides, els prats d’ussona (Festuca gautieri), els prats amb Festuca nigriscens i les congesteres. També trobem, però a menor altitud, prats silicícoles i mesòfils, prats amb sudorn (Festuca spadicea) i prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius). En referència a la vegetació azonal, convé destacar que les cotes més elevades del parc són el domini de les formacions rocoses (principalment cingles i penyals silícics de muntanya, i tarteres i pedrusques silícies), i que també hi ha estanys i molleres de Carex fusca. Finalment, esmentar la presència d’àrees forestals afectades per allaus dràstics i recents.

  

Matollar d’abarset (Rhododendron ferrugineum) de les rodalies del refugi de Comapedrosa (Josep Argelich-BIOCOM)

 

Prats alpins al camí del clot del Cavall o de la Burna (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

 Tarteres del forat dels Malhiverns (Jordi Nicolau-BIOCOM)

  

Els hàbitats amb els valors més elevats de l’índex Valor Global d’Interès (VGI>3,2) són els següents (entre parèntesis se n’indica el codi, el qual en permet la localització a la figura adjunta): matollars baixos o postrats amb Dryas octopetala, Salix pyrenaica... d’obacs calcaris, ben innivats, de l’alta muntanya (011); prats amb sudorn (Festuca spadicea), calcícoles i xeròfils, de vessants solells de l’estatge subalpí (027); congesteres de terrenys calcaris de l’estatge alpí (034); prats de Carex curvula, acidòfils, de l’estatge alpí (040); prats de Kobresia myosuroides, calcícoles, de l’estatge alpí (043); i bedollar de Betula pubescens, amb sotabosc de megafòrbies, dels estatges altimontà i subalpí (057).

 

Hàbitats del Parc Natural segons l’índex VGI (Valor Global d’Interès), elaborat a partir del Mapa Digital dels Hàbitats d’Andorra a escala 1.25.000 del Centre de Biodiversitat (IEA). Dels hàbitats de major interès se s’indica el codi (vegeu el text)

 

Trobareu més informació sobre la flora i els hàbitats del parc a l’article “Estat actual del coneixement de la flora i els hàbitats CORINE del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (Andorra)”, publicat al llibre d’actes del IX Col·oqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica, que tingué lloc els dies 8 i 9 de juliol de 2010 a Ordino. Alhora, també està disponible el document “Arbres i arbredes singulars del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”, que inclou un inventari, realitzat l’any 2007, dels arbres i les arbredes que es troben prop dels camins i que destaquen per les seves grans dimensions, per les formes originals o per tractar-se d’espècies poc freqüents.

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates