Avui83
Mensual2756
Visites141927

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

Activitats autoritzables

 

Segons l'Ordinació, publicada per Decret de 27 de juliol de 2006, i el Pla Rector, de 22 de desembre de 2011, es requereix l’autorització de l’òrgan gestor per poder dur a terme, entre altres, les següents activitats a l’interior del parc:

  

  • Circulació de vehicles motoritzats per la pista del Pla de l’Estany o la pista de Ribassols (la circulació per qualsevol altra zona es considera ús no permès).  
  • Sobrevol de l’espai aeri per helicòpters d’ús turístic. 
  • Realització d’activitats científiques.  
  • Organització de pràctiques esportives de competició. 
  • Realització de qualsevol activitat de fotografia, cinema o vídeo amb finalitat comercial. 
  • Acampades practicades per més de trens tendes, així com acampades relacionades amb activitats educatives.

    L’accés de vehicles motoritzats per la pista del Pla de l’Estany o la pista de Ribassols es considera un ús autoritzable, però està totalment prohibit a qualsevol altra zona del parc (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 
 
El sobrevol de l'espai aeri per helicòpters d'ús turístic només es pot dur a terme si es disposa de l’autorització de l’òrgan gestor. S'exceptuen els casos d'emergència per incendis o salvament, així com aquells justificats pel manteniment dels refugis de muntanya (Jordi Nicolau-BIOCOM)

 

Podeu descarregar tots els documents normatius esmentats a través de l’apartat Normativa de protecció.

 

Procediment d’autorització

 

L’article 10 de Pla Rector defineix el procediment d’autorització dels usos autoritzables. Les persones interessades a dur a terme un ús o activitat autoritzable a l'interior del parc hauran de presentar una sol•licitud al Servei de Tràmits del Comú de la Massana, utilitzant el formulari establert a l'efecte: Formulari per a la sol·licitud d’activitats autoritzables.

El Departament de Medi Ambient del Comú de la Massana estudiarà la proposta, avaluarà l'impacte que l'activitat pugui comportar, comprovarà si s'ajusta als criteris de conservació fixats pel Pla Rector, emetrà un informe vinculant i, si escau, expedirà la corresponent autorització en un termini màxim de 2 mesos. En cas de silenci administratiu, s'entendrà que la sol·licitud queda denegada.

L'escrit d'autorització podrà establir limitacions addicionals sobre la forma o la intensitat amb què s'hagi de practicar l'ús o activitat autoritzat, així com els mecanismes de control que s'exerciran en cada cas.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates