Avui83
Mensual2756
Visites141927

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

Els òrgans del parc

 

Segons l'Ordinació del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, publicada per Decret de 27 de juliol de 2006, els òrgans encarregats de la gestió d'aquest espai protegit són els següents: Òrgan Rector, Comitè Consultiu i òrgan gestor. La citada ordinació n'especifica la composició i les funcions, entre altres aspectes bàsics. En el cas del Comitè Consultiu, però, l'article 7 posa de manifest la necessitat de disposar d'un “Reglament de funcionament”, tasca que s’acomplí el 7 de març de 2007 (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra -BOPA- núm. 24, any 19, 15-03-2007). D’aquest document, però, se’n realitzà una modificació l’1 d’abril de 2010 (BOPA núm. 21, any 22, 14-4-2010). Podeu descarregar-la mitjançant el següent enllaç: “Modificació del Reglament de funcionament del Comitè Consultiu del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa“.

 

L’Òrgan Rector

 

És l'òrgan encarregat de la direcció, la supervisió i la tutela de la gestió del parc. Està integrat pel Cònsol Major de la parròquia de la Massana, 2 membres escollits pel Comú de la Massana, 1 membre escollit pel Ministre/a encarregat del Patrimoni Natural, 1 representant del Quart d'Arinsal i el responsable tècnic del Departament de Medi Ambient del Comú de la Massana. L'Òrgan Rector proposa el pressupost a l'aprovació del Comú; aprova el Pla Rector, el programa anual d'actuació i la memòria anual de gestió; i autoritza qualsevol pla, obra o projecte que s'hagi de dur a terme a l'interior del parc, d'acord amb les determinacions del Pla Rector.

 

El Comitè Consultiu


El Comitè Consultiu assessora l'Òrgan Rector quan aquest ho requereix per qualsevol qüestió que es sotmeti al seu criteri. Es compon del president de la comissió de Medi Ambient del Comú de la Massana, un representant del Ministeri responsable del Patrimoni Natural, un representant del Quart d'Arinsal, un representant dels propietaris dels terrenys privats, en el cas que hi hagi convenis d'adhesió a la gestió del parc per part d'algun d'ells, un representant de la pagesia i ramaderia de la parròquia de la Massana, un representant de la Federació de Caça i Pesca, un representant del sector turístic de la Massana, un representant de les associacions de defensa i protecció de la natura, i un o més assessors científics.

  

L’òrgan gestor

    

L'òrgan gestor del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa és el Departament de Medi Ambient del Comú de La Massana, d'acord amb les directrius de l'Òrgan Rector i els criteris del Pla Rector. El referit departament elabora el programa anual d'actuació i pressupost i, un cop aprovat, l'executa. També elabora la memòria anual de gestió i executa totes les decisions que adopta l'Òrgan Rector.

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates