Inici / El Parc

Objectius i Gestió

Fotografia: Cristina Pérez Cremades

Òrgans de gestió


Fotografia: Alca Films

Els òrgans encarregats de la gestió del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa són els següents: Òrgan Rector, Comitè Consultiu i òrgan gestor.
La composició i les funcions de cada òrgan, entre altres aspectes bàsics, s’estableixen a l’Ordinació de creació de l’espai protegit, de 27 de juliol de 2006.
Llegir més

Objectius


Fotografia: Alca Films

La missió del parc és protegir, conservar i millorar els valors patrimonials naturals i culturals de l’espai a fi que les generacions actuals i futures en puguin gaudir, i promoure l’educació, la investigació i l’ús públic de forma sostenible.
Llegir més

Normativa


Fotografia: Jordi Nicolau - BIOCOM

Tenim el deure de garantir que les generacions futures també puguin gaudir de les meravelles del parc. Cal, doncs, que respectem la normativa.
.
Llegir més

Instruments de planificació i gestió


Fotografia: Georgina Lladós

El Pla Rector és l'instrument destinat a l'ordenació i la planificació de l'ús i la gestió del parc.
Llegir més

Autoritzacions i permisos


Fotografia: Joel Saura

Les persones interessades a dur a terme un ús o activitat autoritzable a l'interior del parc hauran de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits del Comú de la Massana, utilitzant el “Formulari per a la sol·licitud d’activitats autoritzables”.
Llegir més

Missió del parc

protegir, conservar i millorar els valors patrimonials

naturals i culturals